Godziny dyrektorskie w dniu 19 grudnia br.

Dyrekcja Instytutu Historii i Archiwistyki w dniu 19 grudnia 2018 r. ogłasza godziny dyrektorskie od godz. 11,00 do końca dnia. Godziny obejmują tylko i wyłącznie zajęcia prowadzone przez pracowników Instytutu.