12 listopada 2018 Dzień Wolny

Informujemy, że 12 listopada 2018 r. wszystkie budynki oraz jednostki organizacyjne Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będą zamknięte dla stron na podstawie uchwały z 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja dla studentów kierunków: a) Studia niemcoznawstwcze i Środkowoeuropejskie (II stopień, II rok), b) Historia (II stopień, II rok):

Zajęcia dra hab. Piotra Kalety z dnia 17. października 2018 (Europa Środkowa i Środkowowschodnia w dobie współczesnej, Historia XIX wieku) zostały odwołane. Zajęcia będą odrobione w piątek 22. października 2018 o godzinie 9.30 (Historia XIX wieku) i w piątek 9. lub 16. listopada 2018 (Europa Środkowa i Środkowowschodnia w dobie współczesnej

Zmiany w wyniku konferencji naukowej w dniach 17-18 października br.

Z uwagi na konferencje naukową: W kręgu rodziny epok dawnych rytmy życia, rytmy codzienności w dniach 17- 18 października odbywającą się w Instytucie Historii i Archiwistyki przeprowadzone są następujące zmiany : Sala 342 17 X 2018 r.  zarezerwowana na konferencję od 8,00-18,30 . Zajęcia dydaktyczne odbywające się od 8,00-15,30 odwołane Zajęcia dydaktyczne dla II roku I stopnia Archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokerstwa: Digitalizacją zbiorów z dr M. Wyżgą przeniesione do sali 328   18 X 2018 r. zarezerwowana na konferencje od 8,00-13,30 Zajęcia dydaktyczne dla I roku I stopnia Historii: Podstawy socjologii z dr M. Szastem przeniesione do sali 328 Zajęcia dydaktyczne dla II roku I [...]

mgr H. Mazur odwołuje zajęcia i dyżury

Z powodu udziału w konferencji naukowej mgr H. Mazur odwołuje swoje dyżury i zajęcia w dniach 17-19 października br.  Wszystkie odwołane zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.

Informacja dla studentów o zajęciach, które mają rozpocząć się w późniejszym terminie

Zajęcia dr D. Rak, mgr A. Wywioł oraz dr J. Pietrzaka, które w harmonogramach, były umieszczone jako te, które rozpoczynają się w późniejszym terminie, rozpoczynają się według ustalonego harmonogramu od 15 października. Prośmy o zastosowanie się do rozkładu zajęć Zmiany w harmonogramach zostaną naniesione w najbliższy poniedziałek i umieszczone na stronie internetowej .

Informacja dla pracowników i studentów Instytutu Historii i Archiwistyki

Informujemy, że harmonogramy dostępne na stronie internetowej i w gablocie Instytutu są harmonogramami właściwymi i obowiązują w semestrze zimowym w roku akademicki 2018/2019 . Prosimy o kontrolowanie zmian na tych harmonogramach i stosownie się do nich. Będą ulegać jeszcze zmianą . Gdy właściwe wersje harmonogramów zostaną umieszczone w Wirtualnej Uczelni, poinformujemy o tym Państwa niezwłocznie.